Redaksjonspennen er henta frå Hyrdingen nr. 4 – 2017. Les heile bladet her.
av Steinar Skartland

Så er det ennå ein gong val i Noreg, der folk og parti kjempar om plass i Stortinget, vårt lovgjevande organ. Det er viktig å delta i dei demokratiske prosessane i samfunnet, også fordi det handlar om verdiar i våre liv.

Gud ga oss si lov. Dei 10 boda er stabbesteinar som skal hjelpa oss menneske på rett veg i liv og i samfunn, både i forhold til nesten vår og i forhold til Gud.

1 Du skal ikkje ha andre gudar enn meg.

2 Du skal ikkje misbruke Guds namn.

3 Du skal halde kviledagen heilag.

4 Du skal ære far din og mor di.

5 Du skal ikkje slå i hel.

6 Du skal ikkje bryte ekteskapet.

7 Du skal ikkje stele.

8 Du skal ikkje tale usant om nesten din.

9 Du skal ikkje trå etter eigedomen til nesten din.

10 Du skal ikkje trå etter ektefellen til nesten din, eller arbeidsfolka hans eller andre som høyrer til hjå han.

Det hender vi gjer feil, sjølv om desse stabbesteinane står der. Då skal du vita at det rette er å be om tilgjeving, hos Gud og hos den du har gjort gale imot. Og det rette er å tilgje den som har gjort gale imot deg. Det står skreve i Matteus’ ev. 6,14-15:

«For om de tilgjev menneska misgjerningane deira, så skal òg Far dykkar i himmelen tilgje dykk. Men tilgjev de ikkje, skal heller ikkje Far dykkar tilgje misgjerningane dykkar.»