Redaksjonspennen frå Hyrdingen nr. 6 – 2017. Les heile bladet her.
av Hanne Haraldseide Brekke.

Nå er vi midt i den travle førjulstida. Det er lett å la seg uroa over morgondagen. Korleis skal vi få kabalen til å gå opp? Korleis skal vi løysa morgondagens utfordringar? Kva skal vi gje i gåver? Kva vil det nye året bringa?

Det er så mykje å ordna, så mykje å forbereda, så mange forventingar å leva opp til. Vi førebur ein fest, eit kongeleg fødselsdagsselskap. Den gode nyheita er at bursdagsbarnet ikkje ber om fantastiske gåver, sju sortar kaker eller eit støvfritt hus. Han tek gjerne ein låvefest blant dyr og halm.

Vi må gje oss sjølv litt slakk. Ikkje legg lista så høgt. Og bry deg ikkje om kva naboen synes.

Ta ein pust i bakken, ein kopp og fem minutt. Smil til dama i kassen, og møt blikket til dama med koppen utanfor butikken. La førjulstida bli ei tid for å spreia glede. I tillegg er bursdagsbarnet vi skal feira meir opptatt av å gje, enn å få. Jesus vil gje oss eit nytt liv, vera ein trufast følgjesvein til vår siste dag. Vi kan strekke to tomme hender fram mot bursdagsbarnet.

Gåva kjem til oss denne dagen.

«For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått namnet Underfull rådgjevar, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Jesaja 9,6.